Finansering

1. Anyday split betaling

2. Formål

2.1
Nærværende Betingelser finder anvendelse i forholdet mellem Brugeren og Anyday for køb på kredit via Produktet. De til enhver tid gældende betingelser fremgår af www.anyday.dk.

3. Brug af Produktet

3.1
Ved valg af Produktet som betalingsmåde i Shoppen, kan Brugeren anvende Produktet til at betale for den pågældende ordre. Anyday betaler købesummen til Shoppen på vegne af Brugeren.
3.2
Første gang Brugeren anvender Produktet, ledes Brugeren igennem oprettelsen, hvor Brugeren skal indtaste oplysninger til brug for kreditvurdering, entydig identifikation og betaling. Brugeren indtaster sine betalingskortoplysninger, der gemmes til at initiere fremtidige betalinger.
3.3
Ved efterfølgende køb verificerer Brugeren sig og gennemgår og godkender herefter købet. Nye køb vil medføre, at Brugerens saldo genberegnes, jf. punkt 6.2. Ved hvert køb fremgår den aktuelle betalingsplan tydeligt.

4. Kreditansøgning

4.1
Brugeren skal være myndig, have et gyldigt betalingskort, dansk CPR-nummer og være registreret i folkeregistret på en dansk adresse. 
4.2
Anyday foretager kreditværdighedsvurdering af Brugeren. Anyday anvender tredjeparter til at bistå med denne proces, og Brugeren vil i den forbindelse blive bedt om at afgive informationer om sin økonomi m.m. Kreditværdighedsvurderingen resulterer i at Brugeren enten godkendes eller afvises. Udfaldet af kreditværdighedsvurderingen afgøres alene af Anyday.
4.3
Hvis Brugeren anmoder om at anvende Produktet til et køb, der overstiger, hvad Anyday kan tilbyde Brugeren, kan Brugeren blive tilbudt en kreditaftale gennem en af Anydays finansieringspartnere. I sådant tilfælde optræder Anyday alene som kreditformidler, og kan derfor ikke holdes til ansvar for kreditaftalen og det efterfølgende aftaleforhold mellem Brugeren og sådan finansieringspartner.

5. Aftalerelation

5.1
Anyday er ikke ansvarlig for varen eller tjenesteydelsen, der betales for med Produktet. Reklamationer og henvendelser relateret til den købte vare eller tjenesteydelse skal rettes mod Shoppen.
5.2
Hvis ikke Brugeren betaler Månedligt Afdrag rettidigt, vil Brugeren være afskåret fra at anvende Produktet som betalingsmåde ved efterfølgende køb. Når Det Forfaldne Beløb er betalt, kan Brugeren igen anvende Produktet som betalingsmåde, medmindre Brugerens konto er overdraget til inkasso.
5.3
Kreditrammen stilles personligt til rådighed for Brugeren og må ikke anvendes af andre.

6. Betalingsvilkår

6.1
Brugeren afdrager hver måned det Månedlige Afdrag.
6.2
Ved hvert køb reserverer Anyday Første Afdrag af ordrebeløbet på Brugerens betalingskort. Første Afdrag trækkes endeligt ved Shoppens afsendelse af ordren, hvilket også er forfaldsdag for Første Afdrag. Efterfølgende betales Månedligt Afdrag med den sidste bankdag som forfaldsdag i hver af de tre følgende måneder. Det Udnyttede Beløb betales altid over 3 måneder ud over betalingen af Første Afdrag.
6.3
Brugeren accepterer, at Anyday kan foretage en automatisk hævning på Brugerens betalingskort i henhold til Betingelser for automatisk kortbetaling.
6.4
Brugeren skal til enhver tid have et gyldigt og aktivt betalingskort tilknyttet. Visa, MasterCard og Visa/Dankort kan anvendes. Brugerens tilbagekaldelse af samtykke til, at Anyday må anvende betalingskortoplysninger til betaling i henhold til Anyday Aftalen, anses for værende misligholdelse af Anyday Aftalen, jf. punkt 11.
6.5
Brugeren kan selv foretage ekstra indbetalinger til dækning af indeværende måneds Månedlige Afdrag og de følgende måneders Månedlige Afdrag og/eller til dækning af eventuelt tilskrevne gebyrer. Sådanne ekstra betalinger sker via Brugerens side i My Anyday.
6.6
Indbetalinger vil blive anvendt til betaling i henhold til Anyday Aftalen i følgende prioriterede rækkefølge:

1. Eventuelle rykker- og inkassogebyrer
2. Forfaldne Månedlige Afdrag
3. Månedligt Afdrag for indeværende måned
4. Afkortning af løbetiden

7. Forsinket betaling

7.1
Hvis ikke Anyday kunne foretage automatisk trækning af Det Forfaldne Beløb på det tilmeldte betalingskort af årsager, der kan begrundes i Brugerens forhold, vil Anyday være berettiget til at opkræve renter og gebyrer og eventuelt overdrage fordringen til inkasso i henhold til den til enhver tid gældende rentelov.
7.2
Hvis ikke Anyday kan gennemføre en betaling for Månedligt Afdrag via Brugerens betalingskort af årsager, der er begrundet i Brugerens forhold, har Anyday ret til at trække Det Forfaldne Beløb via NETS Betalingsservice. Sådan betaling vil være enkeltstående, og Brugeren er pligtig at muliggøre automatisk kortbetaling straks herefter.

8. Meddelelser

8.1
Meddelelser fremsendes til Brugeren via e-mail, SMS, brev eller push-beskeder via app.

9. Kontakt - og betalingsoplysninger

9.1
Det er Brugerens ansvar at dennes kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse, adresse og telefonnummer, altid er korrekte og opdaterede. Tilsvarende skal Brugeren sørge for at oplysningerne om Brugerens betalingskort altid er korrekte og ajourførte, ex. ved udløb, bankskift, spærring, bortkomst eller lignende. Et nyt betalingskort tilmeldes ikke automatisk. Ændringer kan ske i MyAnyday eller ved henvendelse til kontakt@anyday.io. Kortoplysninger må af sikkerhedsgrunde aldrig sendes via e-mail.


Betalingsmuligheder

Vi bruger QuickPay som betalingsløsning, Det er derfor muligt at betale med følgende kort :

Dankort, Mastercard,  Visa og Anyday